Khuyến mãi
Chương trình khuyến mại cùng Malaysia Airlines

Chương trình khuyến mại cùng Malaysia Airlines

Chương trình promotion cùng Malaysia Airlines kéo dài từ 01/11/2015 đến hết ngàu 31/12/2015 với nhiều giải thưởng hấp dẫn

Chương trình khuyến mại cùng Jeju Air

Chương trình khuyến mại cùng Jeju Air

Chương trình khuyến mại cùng Jeju Air (7C) từ 1/11/2015 đến hết 30/11/2015 với nhiều phần thưởng hấp dẫn

Chương trình khuyến mại cùng ROYAL BRUNEI AIRLINES

Chương trình khuyến mại cùng ROYAL BRUNEI AIRLINES

Chương trình triển khai từ ngày 05/10 đến hết ngày 30/11/2015 với nhiều giải thưởng hấp dẫn

Chương trình khuyến mại cùng EVA AIR

Chương trình khuyến mại cùng EVA AIR

Chương trình triển khai từ ngày 12/10/2015 đến hết ngày 05/12/2015 với nhiều giải thưởng hấp dẫn