Khuyến mãi

Chào hè cùng Qatar Airways và Sabre Vietnam

Chương trình bắt đầu từ 20/06/2017 đến hết 31/07/2017 với nhiều giải thưởng hấp dẫn và có giá trị.

Chương trình khuyến mại giữa CHINA SOUTHERN AIRLINES và SABRE VIETNAM

Chương trình bắt đầu từ 15/05/2017 đến 09/07/2017 với nhiều giải thưởng hấp dẫn

Chương trình giao lưu Club Sabre 2017

Chương trình giao lưu Club Sabre 2017

Cùng du lịch chào hè cùng Club Sabre Việt Nam