Tin tức

Aeroflot: Email address and Phone contact in PNR


Kính gửi các anh chị Đại lý,

 

Aeroflot gửi thêm thông tin về việc cung cấp thông tin liên lạc trên PNR để thuận tiện hơn cho Đại lý:

  • Aeroflot chấp nhận thông tin liên lạc được nhập trên SSR hoặc OSI theo quy định của IATA trong trường hợp bất thường IROP, cụ thể:

SSR CTCM (số điện thoại )

SSR CTCE (địa chỉ e-mail)

  • Trường hợp hành khách không sử dụng email hoặc từ chối cung cấp email, Đại lý cần remark như sau:

OSI (or SSR)  CTCE REFUSED  - Nếu hành khách từ chối cung cấp email

OSI (or SSR) CTCE  ABSENT - Nếu hành khách không sử dụng email

 

Ngoài ra, nếu nhiều khách trong cùng gia đình và đi cùng nhau đặt trong 1 PNR thì có thể cung cấp 1 email của trường nhóm.

 

Chân thành cảm ơn !