Sự kiện
[HAN] CLUB SABRE: CLICKS GET IPHONE X / 01March2019 - 31December2019

[HAN] CLUB SABRE: CLICKS GET IPHONE X / 01March2019 - 31December2019

Chương trình kéo dài từ 01/03/2019 đến hết 31/12/2019 khu vực phía Bắc

[HAN] CLUB SABRE: LET'S TRAVEL TO TAIWAN WITH SABRE / 01March2019 - 31December2019

[HAN] CLUB SABRE: LET'S TRAVEL TO TAIWAN WITH SABRE / 01March2019 - 31December2019

Chương trình kéo dài từ 01/03/2019 đến hết 31/12/2019 khu vực phía Bắc

CLUB SABRE: THONG BAO PROMOTION DANH CHO BOOKER MIEN TRUNG / 01March2019 - 31December2019

CLUB SABRE: THONG BAO PROMOTION DANH CHO BOOKER MIEN TRUNG / 01March2019 - 31December2019

Chương trình áp dụng riêng cho các Booker khu vực miền Trung, khéo dài từ 01/03/2019 đến hết 31/12/2019

Du lịch Thái Lan cùng Sabre Việt Nam

Du lịch Thái Lan cùng Sabre Việt Nam

Chương trình áp dụng cho các Booker hội viên Club Sabre khu vực phía Bắc

Book vé liền tay, nhận ngay iPhone 8

Book vé liền tay, nhận ngay iPhone 8

Chương trình áp dụng cho các đại lý khu vực miền Bắc và miền Trung giai đoạn 01/04/2018 đến hết 30/11/2018.

123