Tin tức

[HAN Update] Cập nhập Top Booker và Top Booker tăng trưởng miền Bắc, Top Booker tăng trưởng miền Trung _ Tính đến ngày 30/09/2018


[HAN Update]
Sabre Việt Nam xin cập nhập thông tin về Top Booker và Top Booker tăng trưởng khu vực miền Bắc, Top Booker tăng trưởng khu vực miền Trung !

Thời gian vẫn còn rất dài, các Booker hãy cố gắng hơn nữa để đạt giải thưởng Tour du lịch Thái Lan, và những chiếc iPhone đang chờ tất cả mọi người !!!

(Note: Số liệu tính đến thời điểm 30/09/2018)

 

TOP BOOKER MIỀN BẮC !!!

 

TOP BOOKER TĂNG TRƯỞNG MIỀN BẮC !!!

 

 

TOP BOOKER TĂNG TRƯỞNG MIỀN TRUNG !!!