Sự kiện

Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp Abacus Vietnam thành Sabre Vietnam

Mọi thay đổi bắt đầu từ ngày 18/01/2016 với Mẫu dấu mới


Công ty Abacus Việt nam xin thông báo đổi tên thành Công ty cổ phần Sabre Việt nam kể từ ngày 18/1/2016. Chúng tôi xin gửi Mẫu dấu và mẫu chữ ký của Tổng giám đốc công ty để Quý khách hàng nắm được trong giao dịch. 

 

Thông báo cụ thể, vui lòng xem tại đây

 

Xin chân thành cảm ơn !